Historia

Strömmingsrodden har ordnats sedan 2013 i samband med öppnandet av Strömmingsmarknaden den första söndagen i oktober.

Under de första åren deltog ca tio båtlag i rodden, medan ca 20 båtlag (över 300 deltagare) har ställt upp under de senaste åren!

Avkastningen går till Östersjön

Strömmingsrodden för samman människor och sammanslutningar som för Östersjön. Hittils har arbetet för skyddandet av Östersjön genererat inemot 80 000€.

Åren 2020-2021 annulerades Strömmingsrodden på grund Corona epidemin. Men, flera klubbar ordnade i stället ”strömmingsvandringar” i mindre skala. De insamlade medlen donerades som stipendium åt studerande Tuuli Hankaankorpi, Pro Gradu. Tuuli studerade vid Helsingfors Universitet. FM Hankaankorva avlade examen om hydro- och miljögeologi. Rubriken för Tuulis arbete är: ”Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus ja ihmisen toiminnan näkyminen Hyrylän pohjavesialueella”.

År 2017 hade Strömmingsrodden äran att delta i avslutningstillfället för kampanjen ”100 finländska vattendragsgärningar”.  Tillställningen hölls Helsingfors Stadshus. Kampanjen fäste uppmärksamhet vid bedrifter medborgarna gjort till förmån för skyddandet av vattendrag.

Kampanjen var en del av programmet för Finland 100 – års  jubileum.

 Ytterligare information.

Strömmingsroddens emblem har skapats av Esa Ojala, som torde vara den mest kända grafiska designer i Finland. I emblemet förenas kyrkobåten och strömmingen mycket elegant. Styrmannen är fiskens öga och de bågformade årparen/roddarna, vilka samtidigt avspeglar strömmingens struktur. Texten och ryggfenan symboliserar årorna.