Strömmingsrodden 6.10.2024

Kom med – ro för ett renare Östersjön!

Strömmingsrodden, med sikte på renare närvatten och till förmån för Östersjön, går av 4 stapeln på öppningsdagen av Helsingfors Stads Strömmingsmarknad den 6.10.2024. Rodden startar vid Finlandia huset i Tölöviken och slutar i Södra hamnen vid Gamla Saluhallen. Strömmingsrodden har ordnats sedan år 2013. 

Uppfriskande och gottgörande

Vi  utmanar människor, företag och samfund. Strömmingsrodden är ett avkopplande motionstillfälle. Den är ett utmärkt jippo, där samhörighetsandan stärks samtidigt som omgivningen påverkas positivt.

Leve naturen i havet! Stoppa den marina biodiversitetsförlusten

Tre fjärdedelar av Östersjön är ännu vid liv. I bästa fall kryllar det ordentligt under ytan av djur- och växtarter, färg, liv – hopp. En stor del av de mest värdefulla områdena förekommer i grunda strandvatten, såsom vid stugstränder.

Avkastningen från Strömmingsrodden 2023 doneras till förmån för det arbete, som utförs av Baltic Sea Action Group focuserat på skyddandet av den marina biodiversiteten i Östersjön. BSAG kontaktar ägarna av de artrika områdena och uppmuntrar intresserade ägare att skydda ifrågavarande vatten. Det här verkar som en koordinator mellan markägarna, NTM-centralerna och Forststyrelsen. Detta skall medverka till en snabb och smärtfri skyddsprocess.

Östersjöns unika artrikedom bevaras och kan breda ut sig igen. Rikedomen av organismer är mycket värdefull som sådan, därtill hjälper arternas diversitet havet att anpassa sig till klimatförändringen. Det av BSAG uppställdsa målet är att de värdefullaste undervattensområden (i de Finländska farvattnen) skall vara fredade per 2030.

Ensam, två eller i grupp!

Anmälning till Strömmingsrodden  per 16.9.2024. Företag och organisationer inbjudes som sponsorer eller att ro i grupp.

Man kan delta i rodden eller i promenaden som enskild person eller flera tillsammans, helst en hel grupp. En kyrkbåt kan ackomodera 14 roddare plus cocksen, styrman.

Rotary organisationen ordnar båtarna och vid behov även styrman.

Under själva rodden utför båtlagen dessutom mätningar syndjupet, dvs med Secchiskivor

Rotarianerna inbjuder Dig med att rädda Östersjön och samtidigt njuta av den rena havsluften!