Strömmingsrodden 2.10.2022

Kom med – ro för ett renare Östersjön!

Strömmingsrodden, med sikte på renare närvatten och till förmån för Östersjön, går av stapeln på öppningsdagen av Helsingfors Stads Strömmingsmarknad den 2.10.2022. Rodden startar vid Finlandia huset i Tölöviken och slutar i Södra hamnen vid Gamla Saluhallen. Strömmingsrodden har ordnats sedan år 2013.

Den sedvanliga strömmingslunchen serveras efter avslutad rodd ombord på M/s Viking Amorella på Skatudden.

Uppfriskande och gottgörande

Vi  utmanar människor, företag och samfund. Strömmingsrodden är ett avkopplande motionstillfälle. Den är ett utmärkt jippo, där samhörighetsandan stärks samtidigt som omgivningen påverkas positivt.

Rodd, lunch och seminarie 

Program för hela veckoslutet!

  1. Rodd med kyrkbåtar från ”Lilla Finlandia” vid Tölöviken runt Kaisaniemi, Kronohagen och Skatudden till Salutorget.
  2. Strömmingslunch i Unicafe Porthania (Universitetsgatan 3)
  3. Seminarie ”Strömmingen till heders”  Läs mer!

Strömmingsrodden stöder dykningsverksamheten vid forskningsfartyget Aranda

De medel, vilka insamlas år 2022, kommer att användas till förmån för dykningarna, som görs från Aranda.  I krigstida vrak, som ligger på Östersjöns botten, finns fortfarande skadligt material, såsom oljebaserade bränslen och smörjmedel. Tillsammans med sprängämnen i granater samt kemiska vapen som dumpats i havet, utgör allt detta ett växande hot mot Östersjöns känsliga miljö.

Vi samlar in medel genom donationer och via deltagaravgifter i Stömmingsrodden. Vi kan också stöda insamlingen av medel genom aktiv deltagande i lotteri under dagen för rodden. 

Ensam, två eller i grupp!

Anmälning till Strömmingsrodden  per 18.9.2022. Företag och organisationer inbjudes som sponsorer eller att ro i grupp.

Man kan delta i rodden som enskild person eller flera tillsammans, helst en hel grupp. En kyrkbåt kan ackomodera 14 roddare plus cocksen, styrman.

Rotary organisationen ordnar båtarna och vid behov även styrman.

Under själva rodden utför båtlagen dessutom mätningar syndjupet, dvs med Secchiskivor

Program

Söndag 2.10.2022

Kl  9, Anmälningen börjar i Pikku Finlandia. Samtidigt börjar palavern för båtlagens styrmän.

Kl 10 Morgonkaffe och instruktioner till roddarna i Pikku Finlandia. Fotografering av båtlagen nere vid stranden.

Kl 11 Rodden från Tölöviken till Salutorget

Kl 12 (cirka) Ankomst och landstigning, S Hamnen

Kl 12.30 Strömmingslunch

Kl 14 Seminarie 

Kl 15.30 Tillställningen avslutas

Strömmingsmarknaden på salutorget kallar!

Rotarianerna inbjuder Dig med att rädda Östersjön och samtidigt njuta av den rena havsluften!

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.