Strömmingsrodden 1.10.2023

Kom med – ro för ett renare Östersjön!

Strömmingsrodden, med sikte på renare närvatten och till förmån för Östersjön, går av stapeln på öppningsdagen av Helsingfors Stads Strömmingsmarknad den 1.10.2023. Rodden startar vid Finlandia huset i Tölöviken och slutar i Södra hamnen vid Gamla Saluhallen. Strömmingsrodden har ordnats sedan år 2013. 

Uppfriskande och gottgörande

Vi  utmanar människor, företag och samfund. Strömmingsrodden är ett avkopplande motionstillfälle. Den är ett utmärkt jippo, där samhörighetsandan stärks samtidigt som omgivningen påverkas positivt.

Leve naturen i havet! Stoppa den marina biodiversitetsförlusten

Tre fjärdedelar av Östersjön är ännu vid liv. I bästa fall kryllar det ordentligt under ytan av djur- och växtarter, färg, liv – hopp. En stor del av de mest värdefulla områdena förekommer i grunda strandvatten, såsom vid stugstränder.

Avkastningen från Strömmingsrodden 2023 doneras till förmån för det arbete, som utförs av Baltic Sea Action Group focuserat på skyddandet av den marina biodiversiteten i Östersjön. BSAG
kontaktar ägarna av de artrika områdena och uppmuntrar intresserade ägare att skydda ifrågavarande vatten. Det här verkar som en koordinator mellan markägarna, NTM-centralerna
och Forststyrelsen. Detta skall medverka till en snabb och smärtfri skyddsprocess.

Östersjöns unika artrikedom bevaras och kan breda ut sig igen. Rikedomen av organismer är mycket värdefull som sådan, därtill hjälper arternas diversitet havet att anpassa sig till klimatförändringen. Det av BSAG uppställdsa målet är att de värdefullaste undervattensområden (i de Finländska farvattnen) skall vara fredade per 2030.

Ensam, två eller i grupp!

Anmälning till Strömmingsrodden  per 8.9.2023. Företag och organisationer inbjudes som sponsorer eller att ro i grupp.

Man kan delta i rodden eller i promenaden som enskild person eller flera tillsammans, helst en hel grupp. En kyrkbåt kan ackomodera 14 roddare plus cocksen, styrman.

Rotary organisationen ordnar båtarna och vid behov även styrman.

Under själva rodden utför båtlagen dessutom mätningar syndjupet, dvs med Secchiskivor

Rodd, lunch och seminarie 

Program för hela veckoslutet!

  1. Rodd med kyrkbåtar eller promenera från ”Lilla Finlandia” vid Tölöviken runt Kaisaniemi, Kronohagen och Skatudden till Salutorget. 
  2. Strömmingslunch i Unicafe Porthania (Universitetsgatan 3)
  3. Seminarie ”Leve naturen i havet”  Läs mer!

Leve naturen i havet! Stoppa den marina biodiversitetsförlusten

Östersjön mår inte bra, men det finns fortfarande en mängd av liv på dess stränder och under ytan som är värt att skydda. För 11:e gången anordnar Rotarianerna ett välgörenhetsevenemang för att samla in pengar till skyddet av Östersjön. I år kommer Strömminsrodden att åtföljas av landkrabbornas egen Strömmingsvandring, en 5 kilometer lång rutt längs stränderna i centrala Helsingfors. 

Program

Söndag 1.10.2022

Kl  9, Anmälningen börjar i Pikku Finlandia. Samtidigt börjar palavern för båtlagens styrmän.

Kl 10 Morgonkaffe och instruktioner till roddarna i Pikku Finlandia. Fotografering av båtlagen nere vid stranden.

Kl 11 Rodden/vandring från Tölöviken till Salutorget

Kl 12 (cirka) Ankomst och landstigning, S Hamnen

Kl 12.30 Strömmingslunch, Unicafe Porthania

Kl 14 Seminarie "Leve naturen i havet!" (Helsingfors universitet, Porthania)

Kl 15.30 Tillställningen avslutas

Strömmingsmarknaden på salutorget kallar!

Rotarianerna inbjuder Dig med att rädda Östersjön och samtidigt njuta av den rena havsluften!

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.