Strömmingsrodden 6.10.2024

Kom med – ro för ett renare Östersjön!

Strömmingsrodden, med sikte på renare närvatten och till förmån för Östersjön, går av 4 stapeln på öppningsdagen av Helsingfors Stads Strömmingsmarknad den 6.10.2024. Rodden startar vid Finlandia huset i Tölöviken och slutar i Södra hamnen vid Gamla Saluhallen. Strömmingsrodden har ordnats sedan år 2013. 

Uppfriskande och gottgörande

Vi  utmanar människor, företag och samfund. Strömmingsrodden är ett avkopplande motionstillfälle. Den är ett utmärkt jippo, där samhörighetsandan stärks samtidigt som omgivningen påverkas positivt.

Rotarianerna inbjuder Dig med att rädda Östersjön och samtidigt njuta av den rena havsluften!