Rowing Event in Hamburg 3.6.2019

Erkki Iluksen ottamia kuvia/Photos by Erkki Ilus