Arrangörer

Rotarianerna har aktivt verkat till förmån för Östersjön sedan år 2007. Strömmingsrodden började 2013. År 2019 grundades BASRAN Baltic Sea Action Network av en grupp rotarianer från randstaterna i Östersjön. 

Vi har ca 60 000 aktiva rotarianer i 2000 klubbar i länderna runt Östersjön och cirka 300 medlemmar i BASRAN.

Globalt sett främjas Rotary organisationens miljöarbetet via internet ESRAG

Kom med!

Rotary är en internationell organisation, bestående av likasinnade människor, vilka vill göra gott det egna samhället och ute i världen. 

”Do good in the world”.

Rotary klubbar finns nästan i varje land. I vårt land har vi klubbar i varje region, stad samt nästan i varje kommun.

Bekanta dig med Rotary – kom med!

Rotary mottot: ”Osjälviskt tjänande”