Silakkasoudun tarina

Silakkasoutua on järjestetty jo vuodesta 2013 lähtien, aina Stadin Silakkamarkkinoiden avajaissunnuntaina. Syksyinen hyväntekeväisyyssoutu pääkaupungissa on kesäkauden viimeisimpiä soutuja. Ensimmäisinä vuosina soutuun osallistui kymmenisen venekuntaa, viimeisimpinä vuosina jo lähes 20 ja yli 300 osallistujaa! 

Tuotto Itämeren hyväksi

Silakkasoutu tuo yhteen Itämeren puolesta toimivia ihmisiä ja yhteisöjä. Rahaa Itämeren suojeluun on kerätty yli 75 000 euroa. Vuosien varrella Silakkasoudun tuottoja on ohjattu muun muassa:

  • Silakkasoutu 2022 keräsi 6 000 euroa Itämeren hyväksi. Tuotto luovutettiin Suomen ympäristökeskukselle (Syke) tammikuussa ja käytettiin tutkimusalus Arandan tutkimussukelluskalustoon.  Lue lisää tiedotteesta.
  • Vuosien 2020 ja 2021 Silakkasoudut peruuntuivat koronapandemian takia.  Mutta klubit järjestivät pienimuotoisia "silakkavaelluksia". Vuonna 2021 kertyneistä varoista lahjoitettiin stipendi Tuuli Hankaankorvelle pro gradu -opinnäytetyön viimeistelyyn. Tuuli suoritti Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osastolla FM-tutkintoa hydro- ja ympäristögeologian alalta. Työn aihe oli ”Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus ja ihmisen toiminnan näkyminen Hyrylän pohjavesialueella. ”
  • Silakkasoudun tuotto vuosina 2013 - 2019 keskitettiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle. Varat on käytetty johdonmukaisesti Vantaanjoen valuma-alueella vedenlaadun jatkuvatoimisen mittauksen lisäämiseen automaattiantureilla sekä Vantaanjoen virkistyskäytön, luonnontilan sekä lohikalojen ja muun vesieliöstön elinmahdollisuuksien parantamiseen.

Vuonna 2017 Silakkasoutu sai kunnian toimia 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjan loppuhuipennuksena. Silakkasoudun yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa Helsingin kaupungintalossa palkittiin kotimaisia vestistösankareita. Kampanja nosti esiin tekoja, joita kansalaiset ovat tehneet vesien suojelemiseksi. Teot koottiin valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston verkkosivuille

Silakkasoudun järjestäjät olivat aloitteentekijänä ja vastasivat kampanjasta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kampanja saatiin Suomi 100 v. juhlavuoden ohjelmistoon ja suojelijoiksi tasavallan presidentti
Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

Kampanjassa olivat mukana rotarit, Suomen ympäristökeskus SYKE ja valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto sekä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Silakkasoudun ja -patikan tunnuksen on suunnitellut Esa Ojala, joka on Suomen tunnetuimpia graafisia muotoilijoita. Tunnuksessa yhdistyvät kirkkovene ja silakka. Perämies on silakan silmä ja kaarevat airoparit/soutajat ovat samalla osa silakan rakennetta. Silakkasoutu-teksti ja selkäevä kuvailevat pelkistetysti airoja.